Digihelp: Uw computer of pc probleem is zo opgelost!

Disclaimer

Op de website van DigiHelp wordt informatie geboden over de dienstverlening van DigiHelp in Maastricht e.o., waarbij via de telefoon, online, aan huis, op kantoor of op een service locatie, soft- en hardware storingen verholpen kunnen worden. Tevens kunnen site bezoekers offertes aanvragen. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten. DigiHelp kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website. DigiHelp staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. DigiHelp aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren en/of om mogelijke fouten te corrigeren. DigiHelp garandeert evenmin dat de DigiHelp website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is.

Op de DigiHelp website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door DigiHelp niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. DigiHelp wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. DigiHelp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de verwijdering, beschadiging of mislukking van opslag van gegevens die via DigiHelp wordt ingevoerd. DigiHelp is niet aansprakelijk voor de schade verband houdende met zgn. cyber-risico's waarbij via een (communicatie-) netwerk, dataverkeer ontregeld wordt, informatiedragers, data, infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer toegankelijk zijn als gevolg van hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, verspreiden van computervirussen, etc..

DigiHelp behoudt zich het recht voor om een aanmelding te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen. De prijsindicatie op naam die door DigiHelp op aanvraag wordt uitgebracht, is geen overeenkomst. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die via DigiHelp worden gesloten. Op overeenkomsten van DigiHelp zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.